สาบแร้งสาบกา


สารที่ใช้กำจัด วัชพืช

ทำลายพืชหลายชนิดเช่น
มะม่วง มะขาม ฝ้าย
มะเขือเทศ ข้าวโพด พืชผัก