ฟูราดาน 3%จี


สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
ฟูราดาน 3%จี
ยาเม็ดสีม่วง หว่านง่ายเพราะไร้ฝุ่น มีฤทธิยาดูดซึมทางราก
สามารถป้องกัน เพลี้ย หนอน และยังช่วยให้ต้นกล้าโตเร็ว
กำจัด
  • เพลี้ย หนอน

    ใช้ได้กับพืช
  • มะม่วงมะขามฝ้าย
    มะเขือเทศข้าวโพดพืชผัก